Alexandru ZORILĂ, Psiholog atestat în psihologie clinică și psihoterapie

Alexandru Zorilă  este psiholog clinician și consilier psihologic practicant sub supervizare, format de Asociația de Psihoterapii Cognitiv Comportamentale din România și atestat de Colegiul Psihologilor din România. Aria de specializare include psihodiagnostic, evaluare psihologică și consiliere, utilizând strategiile și instrumentele actuale validate științific. De asemenea urmează un program de pregătire în coaching și dezvoltare persoană.

Alexandru Zorilă is clinical psychologist and counselling psychologist under supervision, formed by the Association of Behavioral Cognitive Psychotherapy in Romania and certified by the Psychologists College from Romania. The area of specialization includes psychological assessment, psychodiagnosis and psychological intervention, using the newest scientific validated instruments and strategies. It also follows a training program in coaching and personal development.