Oana DAVID, Psiholog specialist în psihologie clinică și psihoterapie

Conferențiar Univ. Dr. Oana David este doctor în psihologie, psiholog clinician şi psihoterapeut principal, supervizor, atestat de către Colegiul Psihologilor din România, Albert Ellis Institute şi British Psychological Society. Este în prezent conferenţiar universitar în cadrul Departamentului de Psihologie Clinică şi Psihoterapie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca şi director al Institutului Internaţional de Coaching din cadrul Departamentului. A primit titlul de doctor în psihologie în anul 2011 din partea Universităţii Babeş-Bolyai, şcoala doctorală “Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific” cu teza “Programe parentale validate ştiinţific pentru reducerea tulburărilor de externalizare la copii”. Oana David a urmat specializări în consiliere psihologică la King’s College London şi Institute of Psychiatry din Marea Britanie, în psihoterapie cognitiv-comportamentală la Albert Ellis Institute New York şi în coaching la Centre for Coaching din Marea Britanie. Expertiza sa profesională include intervenţii psihologice adresate părinţilor, copiilor, managerilor executivi şi angajaţilor pentru probleme ocupaţionale (ex. performanţă, stress), respectiv dezvoltare personală (life coaching) şi intervenţii pe baza tehnologiei (ex. online, realitate virtuală).

Oana David, Ph.D. is supervisor in clinical psychology, counseling psychology and psychotherapy credentialed by the Romanian Board of Psychologists, fellow of the Albert Ellis Institute and British Psychological Society. She is currently associate professor in the Department of Clinical Psychology and Psychotherapy at Babeş-Bolyai University, and director of the International Coaching Institute and European Coaching Center within the Department. She was awarded with the title of doctor in psychology in 2011 from the Babeş-Bolyai University, doctoral school “Psycho-diagnosis and evidence-based psychological interventions” for the thesis “Evidence-based parenting programs for child disruptive behaviors”. Oana David has completed specialization programs in the field psychological counseling at King’s College London, Institute of Psychiatry UK; psychotherapy at Albert Ellis Institute New York, and coaching at Centre for Coaching, UK. Her professional expertise include psychological interventions for parents, children, executives and employees for occupational problems (e.g. performance, stress) or personal development (life coaching), and technology based interventions (e.g., online, virtual reality).