Carla-Andreea GÖNDÖR, Student master psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie

download (2)

Carla-Andreea Göndör  este studentă în anul I în cadrul programului masteral de Psihologie Clinică, Consiliere Psihologică și Psihoterapie, Universitatea Babeș-Bolyái și a obținut licența în psihologie la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul aceleiași universități. Carla este membru în Asociația Studenților Psihologi din România din anul 2014, fiind, de asemenea,  membru în Consiliul Director și coordonator al Departamentului Științific în anul universitar  2017-2018. Printre activitățile întreprinse în această asociație se numără activități de consiliere și optimizare a copiilor din mediu spitalicesc sau din centre de zi, organizarea Conferinței Internaționale a Studenților la Psihologie, organizare de prelegeri, workshopuri pentru studenți și chiar recrutarea și selecția noilor voluntari ASPR. Alte activități extracurriculare ar mai include traducere de chestionare din domeniul psihologiei clinice și activitate de cercetare în cadrul Laboratorului de Psihologia Dezvoltării, Universitatea Babeș-Bolyái.

Carla-Andreea Göndör is a student in the first year of the Masters program of Clinical Psychology, Psychological Counseling and Psychotherapy, Babeş-Bolyái University, and obtained her Bachelor’s degree in psychology at the Faculty of Psychology and Educational Sciences at the same university. Carla has been a member of the Association of Psychological Students from Romania since 2014, being also a member of the Board of Directors and coordinator of the Scientific Department in the academic year of 2017-2018. Activities carried out in this association include counseling and optimization of children from the hospital environment or day centers, the organization of the International Conference of Psychology Students, the organization of lectures, workshops for students and the recruitment and selection of new ASPR volunteers. Other extracurricular activities would include translation of questionnaires from the field of clinical psychology and research activity within the Developmental Psychology Laboratory, Babeş-Bolyái University.